We use cookies to personalize your browsing experience and the content you see and make suggestions that are relevant to you. By clicking "I agree" or continuing to browse the site, you agree to the installation and use of the cookies. You can cancel your consent at any time by changing your web browser settings and deleting saved cookies. Details about cookies read here

Garantija

 

Garantija suteikiama prekės detalėms arba jų grupei, esant netinkamos kokybės žaliavai arba nepakankamai jų sumontavimo kokybei. Garantija netaikoma besidėvinčioms darbinėms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms.

 

Garantijos laikotarpis nurodytas prekės aprašyme, o garantinio aptarnavimo sąlygos - prekės garantiniame lape.

 

Prekės naudojimosi sąlygos nurodytos prekės naudojimosi instrukcijoje.